Shop Info

Chickadee & HOME
2-25-33 Tomizuka Wakabayashi-ku
Sendai-shi Miyagi Japan 984-0823
Tel & Fax / 022 781 3060
Mail / andhome@chickadee.jp
OPEN / 12 : 00 ~ 19 : 00
CLOSE / Wednesday